Opptak fra 29. jan 2015

Bach: Koralpreludium

Nun komm, der Heiden Heiland

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 62 er en kantate komponert i Leipzig i 1724 for første søndag i advent. Koralmelodien er basert på salmen med samme navn av Martin Luther.