Opptak fra 18. jun 2020

Henry Purcell: Begravelses-musikk

Henry Purcells verk ble første gang framført under gravferden til den engelske Dronning Mary II i mars 1695.