Opptak fra 15. jun 2020

Matre: Lyric Pieces

Verdenspremiere på ny versjon av Ørjan Matres Lyric Pieces.

Denne versjonen av Ørjan Matres Lyric Pieces (bestilt av Bergen Filharmoniske Orkester) ble framført på to konserter i Grieghallen på Edvard Griegs fødselsdag 15. juni 2020. Konsertene markerte en gjenåpning av orkesterets konserter for publikum etter vårens nedstengning på grunn av koronapandemien. Det var lov å ha inntil 200 i salen. Publikum besto av inviterte gjester fra ulike sektorer som hadde bidratt i kampen mot pandemien - helse, transport, renhold, dagligvare, etc.