Opptak fra 13. des 2019

Wagner: Lohengrin

Forspill til 3. akt i Wagners opera fra 1848.

Lohengrin ble uropført i 1850 på Grossherzogliches Hoftheater i Weimar. Handlingen foregår i hertugdømmet Brabant i dagens Belgia og Nederland, i første halvdel av 900-tallet. Det litterære grunnlaget for Wagners libretto er Loherangrin i Wolfram von Eschenbachs epos Parsival.