Opptak fra 24. nov 2017

Dvorak: Symfoni nr. 9 Fra den nye verden

BFUng spiller Antonin Dvořáks symfoniske mesterverk.

Antonín Dvořák skrev sin siste symfoni i New York som han hadde flyttet til for å lede byens nye musikkakademi. I sin symfoni, Fra den nye verden, vever han inn spirituals og plantasjesanger fra USA inn i musikk med intens varme, drama og spontanitet. Naturen skinner gjennom Dvořáks mest populære symfoni, men det gjør samtidig også en følelse av tristhet og lengsel som preget komponisten, langt borte fra sitt hjemland.