Opptak fra 04. sep 2015

Rakhmaninov: Pianokonsert nr. 3

Populær og virtuos!

Sommeren 1909 arbeidet Rakhmaninov målbevisst og som vanlig i dypeste hemmelighet, hovedsakelig i Dresden, hvor han i 1906 hadde slått seg ned med sin ektefelle og datter, men også på familiens landsted Ivanovka ved Oneg. Han ville nemlig presentere en helt ny klaverkonsert for det amerikanske publikum. Det ble ikke tid til å øve inn den nye komposisjonen mens han arbeidet med partituret, og han måtte bringe me d seg et stumklaviatur i lugaren på skipet som brakte ham over Atlanterhavet.Rakhmaninov urframførte sin tredje klaverkonsert i slutten av november med New York Symphony Orchestra i The New Theatre under ledelse av den tyskfødte dirigenten Walter Damrosch.