Opptak fra 10. mar 2022

Sæverud: Kjempevise-slåtten

''Til heimefrontens store og små kjempere!''

Harald Sæverud komponerte Kjempeviseslåtten under den andre verdenskrigen i 1943. Han fikk inspirasjon til verket under en reise gjennom Lærdal. Selv sa han: ''Det var på bryggen i Lærdalsøren, på hjemreise fra et sjeldent besøk i Oslo, at det sterkt slo ned i meg en harmdirrende protest ved synet av fiendens soldatbrakker som skjemte fjellsiden oppover dalen. Spontant som en forbitret ed brast tonene ut av meg''. Verket er blitt stående som et symbol på norsk motstandskamp.