Opptak fra 29. jan 2015

Grieg: Pianokonsert i a-moll - Adagio

Blant verdens mest kjente pianokonserter.

Edvard Grieg komponerte a-mollkonserten da han var 25 år gammel i 1868. Konserten er at av hans mest kjente verk og en av verdens mest populære pianokonserter. Konserten ble i hovedsak utarbeidet i løpet av et sommeropphold i Danmark. Urframføringen fant sted 3. april 1869 med Edmund Neupert som solist. Suksessen var stor, men Grieg kunne ikke selv være tilstede. Bergen Filharmoniske Orkester har framført konserten mer enn 250 ganger, gjort flere cd-innspillinger med verket, og hatt det med på en rekke internasjonale turneer.