Opptak fra 22. apr 2020

Samtale med Lorentz Reitan om Harald Sæverud

Samtale med Lorentz Reitan om komponisten Harald Sæverud. Opptak fra april 2020.