Opptak fra 05. apr 2018

De Unges Konsert 2018 – Kristina Vårlid

Liveopptak fra Grieghallen 5. april 2018

De Unges Konsert ble arrangert med generøs støtte fra Kavlifondet.