Opptak fra 29. mar 2017

De Unges Konsert 2017 – John Nalan

Liveopptak fra Grieghallen 15. mars 2017